Arbetsmarknadsstatistik

Välkommen till Jurekbarometern

Jurekbarometern är ett intiativ från rekryteringsföretaget Jurek. Ett av Jureks fokus är att verka för att talang anställs på lika villkor. Jurekbarometern är därmed det projekt där vi tar reda på en rad fakta genom anställningsprocessen gällande lön i förhållande till ålder, ort, namn och kön. Genom att få dela kunskap om lön hoppas vi kunna bidra till en arbetsmarknad som baseras på allas lika värde.

Talang på lika villkor?! | 2022

Hur påverkar utbildningsnivån förväntningar på lön?

En akademisk examen ökar dina chanser att kallas på intervju och få ett jobb. Men ökar en akademisk examen även dina chanser till en högre lön? Den spontana känslan är att utbildning har en direkt påverkan på lönen, men hur ser det egentligen ut? I den här rapporten gräver vi djupare i parametern utbildning och undersöker huruvida det har en påverkan på förväntad och faktisk lön. Vi tar även reda på om det finns några orättvisor när det kommer till kön och ålder.

 

Talang på lika villkor?! | H1, 2020

Så har Covid-19 påverkat förväntningar på arbetsmarknaden

Alla påverkas vi på olika sätt av den rådande pandemin. Vi har bara sett början på vilka följdeffekter Covid-19 har på samhället. Ingen vet hur lång tid det kommer ta för arbetsmarknaden att repa sig och det står tydligt att olika branscher drabbas olika hårt. Jurek kan konstatera att efterfrågan på kompetens minskat drastiskt under årets andra kvartal. Men hur har egentligen förväntningarna på lön och utbildning påverkats i och med rådande pandemi? Och finns det orättvisor när det kommer till kön, ålder eller geografi? Det undersöker vi i denna rapport av Jurekbarometern.

Talang på lika villkor?! | H1, 2019

50 år: Kvinnans bäst före-datum?

I Vad händer med kvinnor efter 50? Vi är bekymrade. Tidigare har vi belyst både ålderism och okunskap om lönelägen. Nu är det dags att kika på jämlikheten. Och visst har vi kommit långt i Sverige. Enligt Allbright är nu 28 procent av alla VD-poster kvinnliga, 34 procent av styrelseledamöterna är kvinnor och lika lön för lika arbete verkar enligt SCB vara uppe i 88 procent sett till lön oavsett yrke, utbildning, ålder. Men vi ser en skrämmande skillnad uppstå i lön mellan män och kvinnor över 50 år. Något vi hoppas kunna belysa i den här rapporten

Talang på lika villkor?! | H1, 2018

Akademiker vet inte sitt marknadsvärde!

I den första rapporten från Jurekbarometern tas ett övergripande perspektiv på frågor om likabehandling i arbetslivet. Vi kan tyvärr konstatera att ålder, kön och namn fortfarande har en stor betydelse på dagens arbetsmarknad. Vi kan också konstatera att akademiker generellt borde ha bättre kunskap om sitt eget marknadsvärde. 

Talang på lika villkor?! | H2, 2018

Ålderism, en accepterad form av diskriminering på arbetsplatser?

I vår andra Jurekbarometer tittar vi lite extra på hur lönefördelningen ser ut i olika åldersspann. Och det syns snabbt att det finns stora problem med så kallad ålderism på den svenska arbetsmarknaden. Tyvärr är problemet dessutom ännu större för kvinnor än män. 

Jurek i korthet

Jurek grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är idag en av de absoluta marknadsledarna på rekrytering och bemanning inom juridik, ekonomi, marknad, HR och Business Support. Jurek omsätter per 2018 runt 200 miljoner, har 350 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och London.

Jurek fortsätter att växa i snabb takt och har utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och även 2019!

 
Kontakt info
Stockholm: Biblioteksgatan 11,  08-525 01 800
Göteborg: Kungsgatan 17, 031-712 83 40
Malmö: Carlsgatan 3, 040-602 76 40
London: 15 Bishopsgate,  London EC2N, UK.
E-post: info@jurek.se
Presskontakt – Jurekbarometern
Rosanna Ryrberg, 070-961 73 82
rosanna.ryrberg@jurek.se